Yleiset myyntiehdot

1. Katsaus nykyisiin toimintaehtoihin

1.1. Nykyistä verkkosivua www.neuhaus.fi hallinnoi yritys nimeltä Andieva Oy, joka sijaitsee osoitteessa Unioninkatu 32, 00810 Helsinki, Finland, ja jota kutsumme tästedes nimellä “Neuhaus” tai ”myyjä”.

1.2. Tässä lueteltuja ehtoja tullaan soveltamaan kaikkiin verkkosivun kautta tehtyihin tilauksiin. Neuhausin ehtojen hyväksyminen on edellytys ostajan tilauksen hyväksymiselle.

1.3. Verkkosivun kautta tehdyn tilauksen teon loppuvaiheessa ostajaa pyydetään hyväksymään nykyiset ehdot.

1.4. Neuhaus pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset pätevät tuleviin tilauksiin, jotka on tehty muutosten teon jälkeen.

2. Ostaja

2.1. Ostaja vahvistaa olevansa vähintään 18 (kahdeksantoista) vuotta vanha tilauksen tekohetkellä. Jos näin ei ole, ostajan tulee tehdä tilaus vanhempansa tai holhoojansa luvalla ja valvonnassa.

2.2. Neuhaus pidättää itsellään oikeuden (oman harkintansa mukaan) purkaa ostosopimuksen yksipuolisesti jos on ilmeisen selvää tai voidaan olettaa, että ostaja on alle 18 (kahdeksantoista) vuotta vanha.

3. Tilauksen tekeminen, ostosopimus ja maksu

3.1. Verkkokaupan tuotekuvaukset kutsuvat ostajaa tekemään tilauksen, joka ei kuitenkaan ole vielä sitova ostotarjous.

3.2. Neuhausin tuotteiden tämänhetkiset hinnat löytyvät verkkokaupasta neuhaus.fi. Tuotteiden ilmoitetut hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Toimituskulut ilmoitetaan ostajalle kyseisen tilauksen teon loppuvaiheessa. Toimituskulut lisätään jokaisen tilauksen loppusummaan erikseen.

3.3. Neuhaus pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja milloin tahansa, edellyttäen, että kyseiset muutokset tulevat voimaan uusiin tilauksiin, joita ei ole vielä maksettu.

3.4. Ostaja voi valita tuotteita verkkokaupan nykyisestä valikoimasta ja lisätä niitä ostoskoriinsa käyttäen siihen tarkoitettua toimintoa. Tilausta tehdessä ostajan tulee antaa tilauksen käsittelyssä tarvittavat tiedot (tällaisia tietoja ovat mm: ostajan nimi, toimitusosoite, yhteystiedot, jne). Tilauksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa kokonaisuudessaan ja oikein.

3.5. Kun ostaja lähettää tilauksensa Neuhausille verkkokaupan kautta, hän on automaattisesti tehnyt sitovan sopimuksen ostaa kyseiseen tilaukseen sisältyvät tuotteet.

3.6. Kun tilaus on valmis, ostajaa pyydetään maksamaan kyseinen tilaus käyttämällä yhtä käytössä olevista maksuvaihtoehdoista. Tilanteessa, jossa ostaja maksaa tilauksen luottokortilla, Neuhaus ei ole osallisena ostajan ja luottokortin myöntäjän välillä.

3.7. Kun Neuhaus vastaanottaa maksun valmiista tilauksesta, ostajalle lähetetään vahvistus sähköpostitse (sähköpostiosoitteeseen, jonka ostaja on ilmoittanut tilauksen yhteydessä). Sen jälkeen kun vahvistus maksetuista tuotteista on lähetetty ostajalle, katsotaan ostosopimuksen Neuhausin ja ostajan välillä päättyneen.

3.8. Ostajalla on oikeus perua tilauksensa edellyttäen, että tilauksen peruutus tapahtuu ennen kuin tuotteita on ehditty lähettämään ostajalle.

3.9. Kun kyseiset tuotteet on toimitettu, ostajalla ei ole enää oikeutta perua tilausta. Tilanteessa, jossa tilauksen peruutus on tehty tuotteiden toimituksen jälkeen, voidaan peruutus toteuttaa vain ostajan suostuessa korvaamaan myyjälle kaikki kulut, jotka kyseisestä peruutuksesta aiheutuu.

3.10. Tilanteessa, jossa Neuhaus ei pysty toimittamaan tuotteita johtuen siitä, ettei Neuhausin toimittajat täytä sopimusvelvoitteitaan, Neuhausilla on oikeus peruuttaa sopimus ostajan kanssa. Tällaisessa tilanteessa Neuhausilla on velvollisuus palauttaa ostajalle tuotteista maksettu summa, jonka jälkeen ostajalla ei ole enää mitään vaatimuksia myyjälle.

3.11. Neuhausin kokonaisvastuu sopimusrikkomuksesta ei ylitä ostettujen tuotteiden kokonaisarvoa.

4. Hinta

4.1. Nykyisellä verkkosivulla olevien tuotteiden hinnat on ilmoitettu euroissa ja ne sisältävät arvonlisäveron.

4.2. Hinnat eivät sisällä lähetyskuluja. Lähetyskulut ilmoitetaan erikseen tilauksen teon yhteydessä (kts. kohta 3.2).

4.3. Kun maksu tilauksesta on vastaanotettu Neuhausin tilille, katsotaan omistusoikeuden maksetuista tuotteista siirtyneen ostajalle.

5. Toimitusehdot

5.1. Tuotteet toimitetaan, kuten verkkokaupan sivulla on esitetty. Neuhaus pidättää kuitenkin oikeuden tehdä pieniä muutoksia pakkauksiin.

5.2. Neuhaus tarjoaa postituspalvelun ainoastaan Suomeen.

5.3. Neuhaus tekee kaikkensa varmistaakseen toimituksen 3 (kolmen) työpäivän sisällä, laskien päivästä jolloin tilauksen maksu on vastaanotettu. Ellei ole toisin sovittu, pisin mahdollinen toimitusaika on 14 (neljätoista) työpäivää, laskien päivästä jolloin tilaus on tehty. Neuhaus ottaa yhteyttä ostajaan 3 (kolmen) työpäivän sisällä joko puhelimitse tai sähköpostilla jos tilauksen toimituksessa on odotettavissa viivästyksiä.

5.4. Jos ostajan tilaama tuote on päässyt tilapäisesti loppumaan, Neuhaus ilmoittaa asiasta ostajalle erikseen. Tämänkaltaisessa tilanteessa osapuolet voivat sopia jatkotoimenpiteistä:

 • Neuhaus voi ehdottaa myöhäisempää toimituspäivää puuttuville tuotteille (toimituspäivän määrittämiseen vaikuttaa se milloin tuote on taas saatavilla);
 • Neuhaus voi tarjota puuttuvien tuotteiden tilalle samankaltaisia tuotteita (samanhintaisia kuin ostajan maksamat tuotteet);
 • Tilanteessa, jossa (I) kumpikaan vaihtoehto (kohdassa 5.4.1 & 5.4.2) ei sovi ostajalle tai (II) Neuhausin toimittajat eivät täytä sopimusvelvoitteitaan, joka johtaa pitkiin viivästyksiin tuotteiden toimittamisessa, Neuhaus antaa täyden hyvityksen ostajalle tilatuista tuotteista ja toimituskuluista. Ostajalla ei ole muita saamisia.

5.5. Toimitukset tehdään osoitteeseen, jonka ostaja on tilauksen yhteydessä ilmoittanut.

5.6. Vastuu toimitetuista tuotteista siirtyy ostajalle hetkellä, jolloin tuotteet on toimitettu ostajan ilmoittamaan osoitteeseen. Tämä sopimuksen osa viittaa vastuuseen tuotteisiin tulleista vaurioista, jotka ilmaantuvat tuotteeseen virheellisen säilytyksen/varastoinnin johdosta.

5.7. Tilatut tuotteet toimitetaan Suomen postin kautta.

5.8. Neuhaus ei ole vastuussa epäonnistuneista toimituksista, jotka johtuvat ostajan ilmoittamasta vanhasta tai virheellisestä osoitetiedosta.

5.9. Jos posti joutuu palauttamaan paketin Neuhausille edellisessä kohdassa (5.8.) viitatun syyn takia, Neuhausilla on oikeus purkaa ostosopimus välittömästi ja kieltäytyä jatkossa ottamasta uusia tilauksia vastaan kyseiseltä ostajalta. Tilanteessa, jossa paketti palautuu Neuhausille, ostajalle palautetaan tuotteista maksettu summa, paitsi jos tuotteet on valmistettu ostajan erityistoiveiden mukaan, jolloin palautusta ei tehdä. On hyvä huomioida, että epäonnistuneissa lähetyksissä ostaja on velvollinen maksamaan:

 • toimituskulut (Neuhausilta ostajalle ja takaisin Neuhausille), jotka muodostuivat epäonnistuneesta toimituksesta;
 • 25 euron suuruisen palautus- ja peruutusmaksun;
 • muut vahingot, jotka ovat aiheutuneet epäonnistuneen toimituksen johdosta.

Neuhaus voi lähettää tuotteet uudelleen uuteen osoitteeseen ostajan pyynnöstä jos ostaja suostuu maksamaan toimituskulut ja jos hän toimittaa korjatun/uuden toimitusosoitteen 1 (yhden) työpäivän sisällä tuotteiden palautumisesta Neuhausille.

5.10. Neuhaus ei toimita tuotteita PL-osoitteisiin tai armeijan osoitteisiin. Jos ostaja on merkannut toimitusosoitteeksi armeijan tai PL-osoitteen, Neuhausilla on oikeus purkaa ostosopimus ostajan kanssa välittömästi ja kieltäytyä jatkossa ottamasta uusia tilauksia vastaan kyseiseltä ostajalta. Ostajan maksama tuotteiden yhteishinta ja toimituskulut tullaan palauttamaan ostajalle.

5.11. Neuhaus tekee parhaansa varmistaakseen sopivan ja turvallisen toimituksen tilatuille tuotteille; kuitenkaan se ei voi antaa täyttä takuuta tuotteiden kuljetuksen laadusta.

5.12. Ostaja voi tutkia vastaanottamansa tuotteet välittömästi toimituksen yhteydessä. Mahdolliset valitukset koskien tuotteissa tai toimituksessa ilmeneviä vikoja tulee ostajan ilmoittaa sähköpostitse Neuhausille 36 (kolmenkymmenenkuuden) tunnin sisällä toimituksen vastaanottamisesta.

5.13. Tilanteessa, jossa Neuhaus on toimittanut tilauksesta poikkeavia tuotteita (virheellinen toimitus) tai paketissa ei ole kaikkia tilattuja tuotteita (vajaa toimitus), on ostajan ilmoitettava asiasta välittömästi Neuhausille. Osapuolet voivat sopia, että Neuhaus:

 • lähettää puuttuvat tuotteet (kun kyseessä on vajaa toimitus) ja maksaa toisen lähetyksen toimituskulut;
 • lähettää oikeat tuotteet ostajalle (kun kyseessä on virheellinen toimitus) ja ostaja lähettää virheellisesti lähetetyt tuotteet takaisin Neuhausille. Neuhaus maksaa kaikki uudelleen lähetettävistä paketeista koituvat toimituskulut. Neuhausin kokonaisvastuu virheen korjauksesta ei tule ylittää ostettujen tuotteiden kokonaisarvoa.

6. Immateriaalioikeudet

6.1. Ostaja ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki immateriaalioikeudet julkaistuista tiedoista, lausunnoista ja muusta viestinnästä koskien tuotteita ja/tai sivustoa ovat ja pysyvät Neuhausin, sen toimittajien ja kolmannen osapuolen oikeuksien haltijoilla.

6.2. Immateriaalioikeudet ovat mm. patentit, tekijänoikeudet, tuotemerkit, piirustukset ja mallit ja/tai muut immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekninen ja/tai kaupallinen osaaminen, menetelmät ja käsitteet, vaikka nämä eivät patenttisuojaan kuulukaan.

6.3. Ostaja ei käytä ja/tai muuta mitään edellä mainituista immateriaalioikeuksista, mukaan lukien kopiointi muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön ilman Neuhausin, sen toimittajien tai kolmannen osapuolen oikeuksien haltijoiden lupaa.

7. Ylivoimainen este (Force Majeure)

7.1. Neuhaus ei ole vastuussa velvoitteidensa noudattamattomuudesta tai toimituksen myöhästymisestä/viivästyksen ilmoittamatta jättämisestä kun kyseessä on Neuhausin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva tilanne, ylivoimainen este. Ylivoimainen este voi johtua esimerkiksi: sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta.

8. Sovellettava laki

8.1. Tästä etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Kansainvälisen tavarakaupan sopimuksen (Wienin yleissopimus) soveltaminen on poissuljettu.

9. Osapuolten välinen viestintä

9.1. Osapuolet ovat sopineet, että yhteydenotot tapahtuvat kirjallisena elektronisten välineiden avulla. Ostajan sähköpostiosoitteeksi katsotaan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettu sähköpostiosoite.

9.2. Ostajan tulee käyttää kaikkeen viestintään Neuhausin sähköpostiosoitetta, joka on: neuhaus@neuhaus.fi

10. eMaksut-palvelu

Verkkokaupan maksujenvälityksen toteuttaa Suomen Maksuturva Oy (y-tunnus 2121703-0) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Maksusi kirjautuu välittömästi suoritetuksi kauppiaalle ja sähköpostiisi lähetetään vahvistusviesti. Viesti sisältää linkin Ostajan Palvelut sivulle, jossa voit hoitaa kauppiaan tyytyväisyystakuun avulla mm. tuotepalautukset, reklamaatiot ja palautteenannon ympäri vuorokauden.
Suomen Maksuturva Oy:n toiminta on Finanssivalvonnan (Fiva) alaista. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen voi nähdä tietojasi. Maksusi tilitetään myyjälle vasta, kun olet vastaanottanut tilauksesi ja saanut tarkistaa sen. Tarkastusajoista ilmoitetaan tilauskohtaisesti sähköpostilla.
Lue lisää Maksuturva-palvelun käytöstä »

Maksutavat

Pankkien verkkomaksupainikkeet

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien verkkomaksupalvelut.

Laskulla ostaminen

SveaWebPay (myöhemmin Svea) tarjoaa sinulle mahdollisuuden ostaa ostokset laskua vastaan 14 päivän maksuajalla. Huomioithan seuraavat asiat:

 • Mahdollisesta laskutuslisästä vastaa verkkokauppias.
 • Kun valitset maksuvaihtoehdoksi laskun, tarkistamme luottotietosi henkilötunnustasi vastaan. Ostoksien toimitus tapahtuu osoitteeseen, joka löytyy väestörekisteristä. Mikäli TUPAS-tunnistautuminen on ollut mahdollista maksamisen yhteydessä, ja tunnistautuminen on tehty onnistuneesti, ostos voidaan toimittaa väestörekisteristä poikkeavaan osoitteeseen.
 • Maksuehto on 14 päivää.
 • Viivästyskorko on 7 % + korkolain mukainen viitekorko. Maksuhuomautuksesta veloitamme 5 euroa.
 • Ostajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta.

 • Osamaksulla ostaminen

  SveaWebPay (myöhemmin Svea) tarjoaa sinulle mahdollisuuden maksaa ostokset osissa. Tämä on mahdollista, kun olet hyväksynyt luottoehdot ja täyttänyt henkilötunnuksesi maksusivulla. Jos allekirjoitat osamaksusopimuksen sähköisesti TUPAS -tunnistautumalla, voit tallentaa tai tulostaa sopimuksen itsellesi välittömästi. Mikäli et allekirjoittanut osamaksusopimusta sähköisesti, saat kotiisi osamaksu- /tililuottosopimuksen ehtoineen, joka sinun tulee allekirjoittaa ja palauttaa Svealle 8 päivän sisällä. Mikäli sopimusta ei palauteta meille tuon ajan sisällä, erääntyy koko ostos maksettavaksi kerralla seuraavan kuukauden aikana. Svea laskuttaa toimitus- ja laskutusajan välisestä ajasta sopimusehtojen mukaiset korko- ja muut mahdolliset kulut.

  Osamaksu- /tililuottoasiakkaana voit tehdä ostoksia tilillesi Svean sopimusasiakkailta. Voit tehdä ostoksia aina kun sinulla on luottorajaa jäljellä ja maksaa ostokset osissa luottosopimuksen ehtojen mukaisesti. Luottoraja on summa, joka on määritelty osamaksu- /tililuottosopimuksella. Luottoajan valitset sinulle parhaiten sopivaksi. Luotto tulee hoitaa sovitun luottoajan kuluessa. Se edellyttää, että maksat vähintään sovitun summan kuukausittain. Luonnollisesti voit maksaa myös koko luoton kerralla pois, ilman ylimääräisiä kuluja.

  Mikäli haluat hyödyntää tiliäsi sopimusaikana myös muihin ostoksiin, mutta luottosi maksuaika on jo valittu maksimipituiseksi, sinun tulee nostaa kuukausittaisen lyhennyseräsi määrää. Vastaavasti, mikäli haluat pidentää maksuaikaasi, voit pienentää kuukausittaista lyhennyserääsi. Mikäli ostat tilillesi useasta verkkokaupasta, tulet saamaan kaikista ostoksista oman laskun. Tästä huolimatta veloitamme sinulta vain yhden tilinhoitomaksun/kuukausi.

  Mikäli maksut jäävät maksamatta, emmekä ole saaneet yhteydenottoa maksun hoitamisesta, siirrämme saatavamme Svea Perintä Oy:n perittäviksi.

  Lue tarkemmat ehdot osoitteesta: http://www.sveawebpay.fi/kontovillkor/
  Lisätietoja saat myös tililuottosopimukseltamme, jonka löydät sivuiltamme http://www.sveawebpay.fi

  Yhteystiedot:
  Suomen Maksuturva Oy
  Y-tunnus: 2121703-0
  Ruoholahdenkatu 23
  00180 HELSINKI
  Puhelin: (09) 4241 7040, arkisin klo 9.00 – 17.00
  Sähköposti: asiakaspalvelu(a)maksuturva.fi
  www.maksuturva.fi